ความหมายของเพลงชาติไทย อย่างย่อๆ

เพลงชาติไทยที่เรารู้จักในปัจจุบัน คือเพลงชาติไทย ฉบับที่ 7 ซึ่งแต่งคำร้องโดยหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) และทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย ในเนื้อเพลงจะแสดงถึงความเป็นมาของชาติไทย ที่ต้องการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความสามัคคี  รักชาติ  และเสียสละเพื่อชาติ ซึ่งทางเว็บไต์ได้รวบรวมความหมายของเพลงชาติไทย อย่างย่อๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ต่อไป

เนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

เนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

ความหมายของเพลงชาติไทย

ความหมายของเพลงชาติไทย

เป็นความหมายของเพลงชาติไทย ที่แปลไทยโดยเอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ. ประวัติศาสตร์ ป.1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ (ข้อมูลจากเว็บไซต์: trueplookpanya.com)

ความหมายของเพลงชาติไทย

เป็นความหมายของเพลงชาติไทย ที่แปลไทยเป็นไทยและอธิบายโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (ข้อมูลจากเว็บไซต์: gotoknow.org)

ความหมายของเพลงชาติไทย

เป็นความหมายของเพลงชาติไทย ที่แปลความหมายโดยคุณ nooyingthai (ข้อมูลจากเว็บไซต์: sanook.com)

หวังว่าความหมายของเพลงชาติไทย อย่างย่อๆ ที่ทางเว็บไวต์ได้รวบรวมมาคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน เพื่อที่เราชาวไทยจะได้ เรียนรู้และเข้าใจความหมายของเพลงชาติไทยมากยิ่งขึ้น