ประวัติความเป็นมาของเพลงสดุดีมหาราชา

เพลงสดุดีมหาราชา ถือเป็น 1 ใน 6 เพลงสำคัญของแผ่นดินไทย ที่รัฐบาลไทยจัดให้มีความสำคัญในระดับชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชัย เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546

เพลงสดุดีมหาราชา(ภาพและวีดิโอจากเว็บไซต์: youtube.com)

แรกเริ่มเพลงสดุดีมหาราชา ใช้เพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงพระราชทานเรื่อง “ลมหนาว” นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ และอรัญญา นามวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2509 ซึ่ง ชรินทร์ นันทนาคร เป็นผู้กำกับการแสดง ประพันธ์ทำนองและคำร้องโดย สมาน กาญจนะผลิน สุรัฐ พุกกะเวส และชาลี อินทรวิจิตร ซึ่งในภาพยนตร์ตอนใกล้จบเรื่อง มีภาพนักโทษการเมืองและพระเอกของเรื่องที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เดินออกจากคุกและพร้อมใจกันก้มกราบระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ประวัติ ที่มาของเพลงสดุดีมหาราชา

เป็นบทความของโดย ซูม ได้นำข้อเขียนของ “ชรินทร์ นันทนาคร” ว่าด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังของการ แต่งเพลง “สดุดีมหาราชา” มาลงในฉบับวันอาทิตย์ 21 ส.ค. 2554 (ข้อมูลจากเว็บไซต์: thairath.co.th)

ประวัติ ที่มาของเพลงสดุดีมหาราชา

เนื้อเพลงสดุดีมหาราชา

คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร/ สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน

ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
มหาราชขัตติยภูวไนย
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

อ่าองค์พระสยมบรมราชันขวัญหล้า
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
ผองข้าพระพุทธเจ้า
น้อมเกล้าขออัญชุลี
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี
(ซ้ำ)


เพลงสดุดีมหาราชา ภาษาอังกฤษ คาราโอเกะ

Ko Day Cha Ong Phra Pra Muk Phu Mi Pon
Ming Kwun Puang Chon Pra Cha Chat Thai
Ma Ha Raj Kat Ti Ya Phu Wa Nai
Dut Rom Pho Rom Sai Kong Puang Pra Cha
Ko Day Cha Ong Som Det Phra Ra Chi Nee
Ku Boon Ba Ra Mee Jag Gree Grerg Fa
Ong Som Det Phra Chao Yu Hua Ma Ha Ra Cha
Ka Pha Phut Ta Chao Ko Sa Du Dee
Ar Ong Phra Sa Youm Bo Rom Ra Chan Kwun La
Pleng Boon Ya Som Sa Nga Ba Ra Mee
Pong Ka Phra Phut Ta Chao Nom Glow Ko Un Chu Lee
Sa Du Dee Ma Ha Ra Cha
Sa Du Dee Ma Ha Ra Chi Nee (Two Time)

โน๊ตเพลงสดุดีมหาราชา เมโลเดียน

โน๊ตเพลงสดุดีมหาราชา เมโลเดียน

(ภาพจากเว็บไซต์: sites.google.com)

ในปัจจุบันเพลงสดุดีมหาราชา ใช้ขับร้องเพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
 – ข้อมูล สดุดีมหาราชา : th.wikipedia.org